Kistorgel 2021

Een paar jaar geleden heb ik een ontwerp gemaakt voor een compact en licht kistorgel met één stem. Dit ontwerp is door een aantal bouwers gebouwd, maar zelf had ik het nooit gebouwd.
Nu is de tijd gekomen om dat eens te gaan doen.

Dispositie: Holpijp/Roerfluit 8

Klavieromvang: C, D-c”’

Transponeerbaar A415/440 Hz.

Voorjaar 2021 voltooide ik dit orgel.

Hierbij enkele opnames gemaakt in 2023 in de dorpskerk te Hoog-Keppel.

Het ontwerp

Het ontwerp

 

Lijmen klein pijpwerk

 

Lijmen groot pijpwerk

 

hulpjes lijmen pijpwerk

 

Verkroppen pijpwerk

 

Verkroppen en aansluiting wind

 

klein pijpwerk

 

centeren stelschroeven wind

 

Het klavier is ook alweer klaar.

 

Verlijmen delen verboringsplank

 

 

Vlakken verboringsplank

 

fresen ventielopeningen

 

Fresen verboringsplank

 

Aftekenen pennen

 

Ruimen stekergaten

 

Geleidepennen ventielen

 

Boren ventielen

 

Ventielen inpassen

 

Inlaat demper bouwen

 

Inlaatdemper motor

 

Inlaatdemper met motor

 

regelbalg met kast

 

Winddruk regeling

 

Ingebouwd in onderkast

 

Motor met demper erbij

 

compleet

 

Opbouwen kast boven

 

Opbouwen kast boven

 

liggend pijpwerk

 

stekers op lengte

 

stekers op lengte

 

stekers op lengte

 

cassette voor stekers

 

alles ingebouwd

 

alles ingebouwd

 

alles ingebouwd

 

gereed, nog aflakken

 

gereed, nog aflakken

 

aflakken

 

aflakken

 

klaar

 

tekst gegraveerd