Kistorgel 2019 (in aanbouw)

Hoewel het positief nog niet helemaal is afgebouwd ben ik toch gestart met de bouw van een kistorgel met 2 stemmen, vrijwel identiek met het kistorgel 2011.

staand pijperk op de lade

fundamentbord boren

fundamentbord boren

cancellenraam vlakken

dammen en ringen

dammen en ringen

 

windlade klaar

windlade klaar

 

krukken maken

krukken maken

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder omstreeks januari 20196 met de kas, klavier en tractuur.

onderkast maken

onderkast maken

staand pijperk erop

staand pijpwerk erop

weer een klavier maken

weer een klavier maken

boven- en onderkas

klavierophanging

Opdraaien stelmoeren

stekers erin

registertractuur