Kistorgel 2019

Hoewel het positief nog niet helemaal is afgebouwd ben ik toch gestart met de bouw van een kistorgel met 2 stemmen, vrijwel identiek met het kistorgel 2011.

Een video gemaakt tijdens de overdracht op 4 augustus 2020 in de dorpskerk te Hoog-Keppel.

fundamentbord boren

fundamentbord boren

cancellenraam vlakken

dammen en ringen

dammen en ringen

 

windlade klaar

windlade klaar

 

krukken maken

krukken maken

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder met de kas, klavier en tractuur omstreeks januari 2019.

onderkast maken

onderkast maken

staand pijperk erop

staand pijpwerk erop

weer een klavier maken

weer een klavier maken

boven- en onderkas

klavierophanging

Opdraaien stelmoeren

stekers erin

registertractuur

lakken

Ophanglijsten

Aanzicht discant

Aanzicht baskant

Bovenaanzicht

afgebouwd

Afgebouwd